Atgailos sakramentas

Sutaikinimo su Dievu sakramentas teikia tikrą „dvasinį prisikėlimą“, grąžina Dievo vaikų gyvenimo kilnumą ir jo lobius, kurių brangiausias yra draugystė su Dievu (KBK 1468).

Atgailos arba Sutaikinimo sakramentas mūsų bažnyčioje teikiamas prieš kiekvienas šv. Mišias ir adoracijos metu (sekmadieniais 18-19 val.) bei asmeniškai susitarus su kunigu.