Mūsų parapijos Caritas veikia nuo 1988 m.

Carito tikslas – tiesa ir meile kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę, siekiant tikros žmogaus laimės ir ugdant visų žmonių solidarumą, gailestingumą nelaimingiesiems ir klystantiems.

Mūsų veiklos sritis: pagalba nelaimių atveju, padėti skurstantiesiems, ligoniams, benamiams. Išklausyti bėdas, problemas, siūlyti konkrečius sprendimų būdus.

Caritas dirba pirmadieniais nuo 17 iki 19 val.

Sėlių 19, tel.: +370 675 68008

Caritas koordinatorė Violeta Bičkauskienė