Jesės atžala

Šlovinimas yra maldos forma, kuria tiesiausiai pripažįstama, kad Dievas yra Dievas. Joje Dievui giedama dėl Jo paties, Jis garbinamas ne dėl to, ką yra padaręs, bet dėl to, kad JIS YRA. Kas šlovina Dievą, dalijasi tyrų širdžių palaima: pirma negu Jį išvys garbėje, myli Jį jau tikėdamas. Šlovinimo maldoje Šventoji Dvasia jungiasi su mūsų dvasia, idant liudytų, jog esame Dievo vaikai; Ji liudija vienatiniam Sūnui, kuriame esame įvaikinti ir per kurį garbiname Tėvą. Šlovinimas apima ir kitas maldos formas ir jas siunčia Tam, kuris yra jų šaltinis ir tikslas: tai vienas Dievas, Tėvas, „iš kurio yra visa ir Jam esame mes“ (1 Kor 8, 6). (KBK 2639)

„Jesės atžala“ – parapijos šlovinimo ir užtarimo maldos grupė, kuri sekmadieniais 16 val. dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje ir šlovinime, meldžiasi užtarimo malda, o po adoracijos (17 val.) gieda šv. Mišių metu.

Daugiau informacijos: 868115187 (s. Virginija)