Sumos choras

Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios mišrus choras „Salvatore“

Choro „Salvatore” istorija prasidėjo 1991 m. Vilniaus Visų šventųjų bažnyčioje. Nuo 2015 m. spalio 18 d. atsinaujinęs choras „Salvatore“ tarnauja Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Jame gieda daugiau nei 40 bažnytinio chorinio meno mėgėjų: pedagogų, inžinierių, ekonomistų, buhalterių, vadybininkų, medikų, muitininkų, verslininkų, studentų ir kt. Be tarnystės savo parapijoje choristai dalyvauja įvairiuose renginiuose, keliauja (2018 m. išvyka į Punską, dalyvavimas choro vadovės Aidos Baliukevičienės rečitalyje „Gyvenimo asorti“ ir kt.), kartu leidžia laisvalaikį (vasaros stovyklos, baidarių žygiai, šventės).

Choras gieda kiekvieną sekmadienį 11:30 val. šv. Mišiose, repeticijos vyksta sekmadieniais 10:00.

Choro vadovė – Aida Baliukevičienė (tel.: 860145388)