Vaikų ruošimas sakramentams

Vaikų pasiruošimas Pirmajai šv. Išpažinčiai ir šv. Komunijai mūsų parapijoje prasideda spalio mėn.

Dėl registracijos prašome kreiptis į parapijos kleboną tel.: 8 600 08511 (kun. Vytautas).