Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 v.4 ):

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;

2. Prašymo blankus (forma FR0512 v.4) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti.

3. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

4. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje – Jūsų vardas;
3P laukelyje – Jūsų pavardė;
4 laukelyje – Jūsų adresas;
5 laukelyje – rašyti 2019;
6S laukelyje – žymėti varnele;
E1 laukelyje – rašyti 2;
E2 laukelyje – rašyti 191309737;
E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitas ne didesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mums;
E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą (ne daugiau kaip 5m.)
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ !

Parama 1.2%