Švento rašto skaitymo grupelė

Bažnyčia „karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis […] dažnu Šventųjų Raštų skaitymu įgyti ‘Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę’ (Fil 3, 8). ‘Juk nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus’.“ (KBK 133)

Šventojo Rašto skaitymo grupelė mūsų bažnyčioje renkasi kiekvieną antradienį 18.00 val.

Daugiau informacijos tel.: 8 686 72104 (kun. Vytautas Langas)