Marijos legionas

Legionieriau, tavo tvirta atrama yra Marija. Atsiremk į Ją tvirtai pasitikėdamas. Ji neapvils tavęs, nes Ji tvirtai įleidusi šaknis į nuolankumą, kuris toks svarbus tau. Tvirtai laikantis priklausomybės Jai dvasios, rasite nuostabų, paprastą, visapusišką nuolankumą, tai, ką šv. Liudvikas Marija de Monfort pavadino ‘mažai žinoma malonės paslaptimi, leidžiančia mums greitai ir be didelių pastangų atsikratyti savęs, užpildyti save Dievu ir tapti tobuliems’ („Legio Mariae”)

Marijos Legionas yra katalikiška pasauliečių organizacija. Ji buvo įkurta 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline, Airijoje. Dabar šio judėjimo grupelių (prezidiumų) yra beveik kiekvienoje pasaulio šalyje, o jo atmintinė knyga „Legio Mariae” yra išversta į daugiau nei 50 kalbų. Marijos Legione yra aktyvūs nariai ir maldos pagalbininkai. Šiuo metu pasaulyje skaičiuojama apie 3 milijonus aktyvių narių ir apie 10 milijonų maldos pagalbininkų.

Lietuvoje, jo ekscelencijai vyskupui Antanui Vaičiui leidus, pirmasis prezidiumas įkurtas 1992 m. Kretingoje, Telšių vyskupijoje. Dabar Marijos Legiono grupelių yra daugelyje Lietuvos miestų. Mūsų parapijoje Marijos Legiono prezidiumas įkurtas 1996 spalio 29 d.

Marijos Legionas veikia parapijose. Kiekvieną savaitę aktyvieji nariai renkasi į susirinkimus bendrai meldžiasi ir suplanuoja su klebono leidimu apie dvi valandas paskirti kokiam nors geram dabui. Tai gali būti, pavyzdžiui, ligonių, senelių, šeimų lankymas ar kt.

Mūsų bažnyčioje „Marijos legiono” susirinkimai vyksta trečiadieniais 16:30 val.

Daugiau informacijos: +370 682 15310 (Jurgis)